Expedition Yukon Terytorium-1000km przez niedostępne rejony Kanady. 246km pieszo ciągnąc 65 kg wózek oraz 760 km w canoe rzeka Pelly River oraz Jukonem.