Australia 2010, 4300km pokonanej trasy na rowerze: Darwin, Newman, Pustynia Gibsona (samochodem), Warburton, Uluru, Adelaide: Północ – Południe